Odyssey menu
 
Odyssey menu

ODYSSEY Courier Services

 • Πλήρης αποτύπωση εταιρικών ιεραρχιών
 • Διαχείριση δεμάτων & handling units
 • Διαχείριση διακινούμενων κωδικών πελατών
 • Διαχείριση πολλαπλών υπηρεσιών
 • Τιμολογιακές πολιτικές ζώνης pick-up / ζώνης delivery / κλάσης φορτίου / τύπου υπηρεσίας
 • Τιμοκατάλογοι για πελάτες (συμβάσεις)
 • Αυτόματη γεωκωδικοποίηση PUD points
 • Διαχείριση ops σε πολλαπλά hubs (παραλαβές, δρομολόγηση, handling units, φορτώσεις)
 • Αυτόματο routing διανομέων
 • Ενημέρωση διανομέων με SMS
 • Πλήρης διαχείριση vouchers
 • Διαχείριση αντικαταβολών
 • Διαχείριση προμηθειών αντιπροσώπων
 • Διαχείριση δικτύου αντιπροσώπων over the net


screenshots


intro | menu | Planner | Procurement | WMS | Truck | Courier | TROLL WMS | TROLL fm | λ-ID | CRM | POS | ei-net

BUSINESS KNOWHOW AE
Αιγαίου 10 Νέα Σμύρνη
Τηλ. 210-9320686 / fax 210-9320686
email mailbox@business-knowhow.gr